JUDr. Iveta Žišková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 1 541 pojednávaní a 3 041 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 992 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 21 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 74 – 90. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 154
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 124

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 178 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 186 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 17 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 9,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 91,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 590 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 113 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 57
 • Počet potvrdených odvolaní – 43

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 204 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 129 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 63 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 41,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 113,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 136 – 142. mieste. Za kvalitu získal 9,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – polovičný nápad z dôvodu funkcie predsedníčky súdu
 • 2013 – 24.–25.12013 – JA Omšenie – majetk.vecné právo 18.–19.2.2013– –/– – Pracovné právo, ZP
 • 2012 – 20.2.2012– –B.Bystrica – Seminár – Aktuálna rozh.činnosť 13.–14.3.2012 – Omšenie – Seminár – Profesionálna etika 3.4.2012– Omšenie – Seminár – Efektívne využitie PC 5.9.2012– Omšenie– Inf.stret.– Novela Ex.poriadku 1.10.2012– B.Bystrica – Seminár – Najnovšia jutikat. ESĽP 30.10.2012– Pezinok. Seminár – Efektívne využitie PC 10.12.2012– Omšenie – Seminár – Vyhl.výklad a aplik práva EU
 • 2011 – funkcia predsedníčky súdu; 2013 – polovičný nápad z dôvodu funkcie predsedníčky súdu
 • 2011 – funkcia predsedníčky súdu
 • 2011 – 10.3.2011– Seminár – Justičná pokladnica 23.5.2011– Seminár – Kult.osob . I.časť 6.6.2011– Seminár – Vysp.BSM 20.6.2011– Seminur – Kult.osob. II.časť 7.9.2011 – Seminár – Spotrebné zmluvy 19.10.2011– celokrajské prac.stretnutie občianskoprávnych sudcov 24.102011– Seminár – Aktuálne problémy v ded.konaní 14.11.2011– Seminár – Poistné zmluvy; 2012 – 20.2.2012– –B.Bystrica – Seminár – Aktuálna rozh.činnosť 13.–14.3.2012 – Omšenie – Seminár – Profesionálna etika 3.4.2012– Omšenie – Seminár – Efektívne využitie PC 5.9.2012– Omšenie– Inf.stret.– Novela Ex.poriadku 1.10.2012– B.Bystrica – Seminár – Najnovšia jutikat. ESĽP 30.10.2012– Pezinok. Seminár – Efektívne využitie PC 10.12.2012– Omšenie – Seminár – Vyhl.výklad a aplik práva EU; 2013 – 24.–25.12013 – JA Omšenie – majetk.vecné právo 18.–19.2.2013– –/– – Pracovné právo, ZP
 • 2011 – 10.3.2011– Seminár – Justičná pokladnica 23.5.2011– Seminár – Kult.osob . I.časť 6.6.2011– Seminár – Vysp.BSM 20.6.2011– Seminur – Kult.osob. II.časť 7.9.2011 – Seminár – Spotrebné zmluvy 19.10.2011– celokrajské prac.stretnutie občianskoprávnych sudcov 24.102011– Seminár – Aktuálne problémy v ded.konaní 14.11.2011– Seminár – Poistné zmluvy

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spoluvlastníctvo
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spoluvlastníctvo
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2.235,96 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 89,90 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie že… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 958,95 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 443,88 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.