JUDr. Iveta Žišková

 1. Active judge at the court Okresný súd Liptovský Mikuláš, we register 1,590 hearings and 3,107 judgements.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 992 days in the period and was assigned on average 21 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 29 from 40 possible points and ranked on 74 – 90. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 80.5% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 154
 • Number of Affirmed Decisions – 124

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.9% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 178 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 186 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 17 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 9.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 91.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 590 days and on average was assigned 113 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 57
 • Number of confirmed judgements – 43

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 204 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 129 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 63 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 41,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 113,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 136 – 142. mieste. Za kvalitu získal 9,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – polovičný nápad z dôvodu funkcie predsedníčky súdu
 • 2013 – 24.–25.12013 – JA Omšenie – majetk.vecné právo 18.–19.2.2013– –/– – Pracovné právo, ZP
 • 2012 – 20.2.2012– –B.Bystrica – Seminár – Aktuálna rozh.činnosť 13.–14.3.2012 – Omšenie – Seminár – Profesionálna etika 3.4.2012– Omšenie – Seminár – Efektívne využitie PC 5.9.2012– Omšenie– Inf.stret.– Novela Ex.poriadku 1.10.2012– B.Bystrica – Seminár – Najnovšia jutikat. ESĽP 30.10.2012– Pezinok. Seminár – Efektívne využitie PC 10.12.2012– Omšenie – Seminár – Vyhl.výklad a aplik práva EU
 • 2011 – funkcia predsedníčky súdu; 2013 – polovičný nápad z dôvodu funkcie predsedníčky súdu
 • 2011 – funkcia predsedníčky súdu
 • 2011 – 10.3.2011– Seminár – Justičná pokladnica 23.5.2011– Seminár – Kult.osob . I.časť 6.6.2011– Seminár – Vysp.BSM 20.6.2011– Seminur – Kult.osob. II.časť 7.9.2011 – Seminár – Spotrebné zmluvy 19.10.2011– celokrajské prac.stretnutie občianskoprávnych sudcov 24.102011– Seminár – Aktuálne problémy v ded.konaní 14.11.2011– Seminár – Poistné zmluvy; 2012 – 20.2.2012– –B.Bystrica – Seminár – Aktuálna rozh.činnosť 13.–14.3.2012 – Omšenie – Seminár – Profesionálna etika 3.4.2012– Omšenie – Seminár – Efektívne využitie PC 5.9.2012– Omšenie– Inf.stret.– Novela Ex.poriadku 1.10.2012– B.Bystrica – Seminár – Najnovšia jutikat. ESĽP 30.10.2012– Pezinok. Seminár – Efektívne využitie PC 10.12.2012– Omšenie – Seminár – Vyhl.výklad a aplik práva EU; 2013 – 24.–25.12013 – JA Omšenie – majetk.vecné právo 18.–19.2.2013– –/– – Pracovné právo, ZP
 • 2011 – 10.3.2011– Seminár – Justičná pokladnica 23.5.2011– Seminár – Kult.osob . I.časť 6.6.2011– Seminár – Vysp.BSM 20.6.2011– Seminur – Kult.osob. II.časť 7.9.2011 – Seminár – Spotrebné zmluvy 19.10.2011– celokrajské prac.stretnutie občianskoprávnych sudcov 24.102011– Seminár – Aktuálne problémy v ded.konaní 14.11.2011– Seminár – Poistné zmluvy

Published judgements

 1. Rozsudok – Rozvod
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Rozvod
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zruš. a vypor. podielového… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh matky na zapretie… Hearing was held on

 3. Vyhlásenie rozsudku, Návrh na ochranu spotrebiteľa + NO Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 8972 Eur s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na ochranu spotrebiteľa… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na ochranu spotrebiteľa +… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie nemajetkovej ujmy v… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 918,24 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.