JUDr. Dagmar Cabadajová

 1. Aktívna podpredseda na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 142 pojednávaní a 659 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ústavná starostlivosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu styku otca s mal. - NO Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmena úpravy výkonu rodič.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu otca mal. detí na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 2.000,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že do dedičstva patrí… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.