Mgr. Božena Csibrányiová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nové Zámky, evidujeme 1 501 pojednávaní a 834 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 112 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 712 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 18 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 41 – 48. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 130
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 104

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 217,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 195 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 117 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 60% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 201,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 223 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 65 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 76,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 17
 • Počet potvrdených odvolaní – 13

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Opravné uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4.500,- eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM a o vydanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, bezdôvodné obohatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie daru Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1169,86 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4 680,59 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8850,34 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva +… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva +… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3193,36 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1169,86 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2283,95 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1 384,96 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 333706,04 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3.869,92 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM a o vydanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.