Mgr. Andrej Maukš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Veľký Krtíš, evidujeme 395 pojednávaní a 390 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 231 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o splnenie podmienok… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s mal. deťmi Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu práv a pov. rodičov k… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zmenu úpravy styku otca Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie mal. detí do výchovy… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie do náhradnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zapl. 4 118,77 Eur istiny s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zapl. 1 296,- Eur istiny s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.