Mgr. Andrej Maukš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Veľký Krtíš, evidujeme 170 pojednávaní a 77 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 197 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 88 150,- Eur istiny s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o priznanie rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie vo výchovy otca Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zmenu rozhodnutia o… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do výchovy… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do výchovy a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, podnet na začatie konania o… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do výchovy… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do náhradnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zmenu rozhodnutia Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie výchovného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zmenu opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.