Mgr. Andrej Maukš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Veľký Krtíš, evidujeme 146 pojednávaní a 77 rozhodnutí.
 2. Neaktívny neznámy pracovník na súde Okresný súd Banská Bystrica, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 199 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie do výchovy a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, NÁVRH na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie mal. dieťaťa do… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, NÁVRH na zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 45.722,47 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zmenu úpravy styku Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýš. výživného k mal. deťom Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, učenie výživného pre plnoleté… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.