Mgr. Helena Marcinkechová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 595 pojednávaní a 456 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Krajský súd Bratislava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 88 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 3.487,51… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 5.707,92… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie malol. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie výchovného opatrenia +… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 352,35… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 666,51… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 3.560,66… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie,že nehnuteľnosť patrí… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie malol.do… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného pre malol. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 775,02… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 2.162,29… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie,že nehnuteľnosť patrí… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 9.540,18… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.