Mgr. Ľubomíra Podmaníková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Topoľčany, evidujeme 402 pojednávaní a 204 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Nitra, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 37 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 151 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 13 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 81 – 98. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 82,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 23
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 19

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 15,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 166,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 68 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 6 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 8,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 76,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin týrania blízkej osoby §… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin výtržníctva podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin únosu podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ohrozovania mravnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin nebezpečné… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin krádeže podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin nebezpečné… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin krivého obvinenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zločin týrania blízkej a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin nebezpečné… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.