JUDr. Miroslav Číž

 1. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Považská Bystrica, evidujeme 1 445 pojednávaní a 922 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1075 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 79 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 390 – 416. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 225
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 137

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 140 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 133 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 5274 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 3 965,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 101,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 645 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 125 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 97
 • Počet potvrdených odvolaní – 53

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 112 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 88 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 29 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 28,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 164 – 177. mieste. Za kvalitu získal 6,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 21.1.–22.1.2013 – vzdelávacie podujatie "Kontradiktórnosť hlavných pojednávaní" 3.10.–4.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov trestného úseku
 • 2011 – Semináre: 26.1.–27.1.2011 – Ukladanie a výk. trestov a ochran. opatrení, pozícia poslucháča, 2 dni; 30.5.2011– Kultivácia osobnosti 1. časť, pozícia poslucháča, 1 deň; 27.6. – Kultivácia osobnosti – 2. časť, pozícia poslucháča, 1 deň; 8.12.–9.12.2011– Prehľad aktuál. judikat.v oblasti tr.práva., pozícia poslucháča, 2 dni;; 2013 – 21.1.–22.1.2013 – vzdelávacie podujatie "Kontradiktórnosť hlavných pojednávaní" 3.10.–4.10.2013 – Celokrajské školenie sudcov trestného úseku
 • 2011 – Semináre: 26.1.–27.1.2011 – Ukladanie a výk. trestov a ochran. opatrení, pozícia poslucháča, 2 dni; 30.5.2011– Kultivácia osobnosti 1. časť, pozícia poslucháča, 1 deň; 27.6. – Kultivácia osobnosti – 2. časť, pozícia poslucháča, 1 deň; 8.12.–9.12.2011– Prehľad aktuál. judikat.v oblasti tr.práva., pozícia poslucháča, 2 dni;

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti… Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Opravné uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 208 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 208 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 323/1 písm.a/, § 364/1… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 208 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 278 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 368 ods.1, ods.2… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 368 ods.1, ods.2… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289 ods.1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, § 207 ods. 2, ods. 3 písm. b/… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.