JUDr. Eliška Čonková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 3 454 pojednávaní a 2 583 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1528 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 108 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 13 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 603 – 606. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 51,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 143
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 74

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 290,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 288 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 145 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 50,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 111% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1091 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 73 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 623 – 638. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 50,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 107
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 54

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 265 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 258 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 63 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 24,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 79,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 658 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 118 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 50
 • Počet potvrdených odvolaní – 25

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 179 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 182 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 44 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 24,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod, ÚRPaP Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod, ÚRPaP Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného na mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.