JUDr. Ingrid Daxner

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 3 294 pojednávaní a 985 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 5
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1249 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 15 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 478 – 505. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 340
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 218

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 18,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 484,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 421 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 379 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 90% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 598,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 818 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 19 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 12.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 677 – 688. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 265
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 173

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 24,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 8,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 864 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 776 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 576 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 74,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 97,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 539 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 189 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 73,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 136
 • Počet potvrdených odvolaní – 100

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 26,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 2410 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 832 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 549 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 62,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 36,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 8 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 726 – 728. mieste. Za kvalitu získal 7 z 15 možných bodov, za efektivitu 1 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – seminá 13.–14.5.2013, 16.–17.5.2013, 13.6.2013
 • 2012 – seminár – 18.04.2012; seminár – 21.–22.06.2012
 • 2011 – Seminár – 2; 2012 – seminár – 18.04.2012; seminár – 21.–22.06.2012; 2013 – seminá 13.–14.5.2013, 16.–17.5.2013, 13.6.2013
 • 2011 – Seminár – 2

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 29 458,45 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 8.800,- eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 213,73 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 105,16 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 176,61 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 123,34 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 70,7 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie sumy 249,39 € Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 264,33 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 51 327,29€ Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zap. 613 EUR s prísl. a o… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.