JUDr. René Milták

 1. Aktívny podpredseda na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 2 291 pojednávaní a 881 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 6 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 900 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 14 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 3.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 649. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 0 z 15 bodov
 • Efektivita – 3.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 44,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 176
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 79

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 17,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 9,5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 1261,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 356 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 309 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 86,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 109,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 461 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 24 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 735. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 1.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 3.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 46,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 80
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 37

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 690 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 478 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 329 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 68,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 83,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 42 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 188 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 991 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody a nemaj. ujmy… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 188,13 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie povinnosti zdržať sa… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody 2 030,90 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, NO +určenie, ktorý byt v dome… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 14 100,00 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody 28 572,05 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 177,55 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie odplaty za vecné… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.000.-€ s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 3 281,71 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, preruš. osob. práv. a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1230,29 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, na neplatnosť odstúpenie od… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 4 306,19 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.