JUDr. Vladimír Tamaškovič

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Nové Zámky, evidujeme 2 918 pojednávaní a 857 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 7 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 931 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 76 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 41 – 48. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 84,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 130
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 110

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 97,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 99 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 38 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 38,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 106% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 496 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 44 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 31.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 31 – 40. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 82,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 52
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 43

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 76 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 71 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 21 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 29,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 39 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 179 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 327 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na obnovu konania Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 odsek 1, odsek 3… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 odsek 2 písmeno f… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 200 odsek1, odsek 2… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 odsek 1, odsek 3… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 194 odsek 1,odsek 3… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 odsek 1, odsek 3… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 189 odsek 1,odsek 2… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 199 odsek 1 Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 156 odsek 1 Tr. zák.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 odsek 1,odsek 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 207 odsek 1, odsek 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 218 odsek 1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 156 odsek 1,odsek 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na zhabanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 212 odsek 2 písmeno f/… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 194 odsek 1, odsek 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na schválenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 360 odsek 1, odsek 2… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.