JUDr. Eva Dzúriková

 1. Active judge at the court Krajský súd Banská Bystrica, we register 209 hearings and 119 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Zvolen, we register 757 hearings and 576 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 8 years.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 559 days in the period and was assigned on average 48 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 27.5 from 40 possible points and ranked on 119 – 133. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 77.8% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 72
 • Number of Affirmed Decisions – 56

An appeal against the judge's judgements is filed in 8% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 126 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 88 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 54 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 61.4% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 111.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 185 days and on average was assigned 154 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 91,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 12
 • Number of confirmed judgements – 11

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 108 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 74 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 19 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 22,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 88,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 33 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 8. mieste. Za kvalitu získal 14,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 25. 04. – 26. 04. 2013 Pracovné stretnutie sudcov banskobystrického kraja, Omšenie; 17. 06 – 18. 06. 2013 Podujatie JAČR, Trestná činnosť mládeže, Omšenie; 16. 10. 2013 Právny styk s cudzinou, Zásada špeciality, Omšenie; 21. 10. – 22. 10. 2013 Pracovné stretnutie TPK banskobystrického kraja, Omšenie; 14. 11. – 15. 11. 2013 Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb, Omšenie;
 • 2013 – 25. 04. – 26. 04. 2013 Pracovné stretnutie sudcov banskobystrického kraja, Omšenie; 17. 06 – 18. 06. 2013 Podujatie JAČR, Trestná činnosť mládeže, Omšenie; 16. 10. 2013 Právny styk s cudzinou, Zásada špeciality, Omšenie; 21. 10. – 22. 10. 2013 Pracovné stretnutie TPK banskobystrického kraja, Omšenie; 14. 11. – 15. 11. 2013 Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb, Omšenie;

Published judgements

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Pracovné právo
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.777,17 EUR s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 17.500,-Eur Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2 615,40 € s prísl. Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o rozvod manželstva a úpravu… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a povinností… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a povinností a… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zmenu priezviska Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie 704,51 EUR s… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 77 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.