JUDr. Jozef Engel

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 4 610 pojednávaní a 3 189 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Prešov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie priemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 62.93% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 607 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je horšia než priemer.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 115.71%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 253 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 302 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 298.868. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 209 nevybavených vecí. Z nich 35.41% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1274 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 64 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 648. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 2 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 390
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 213

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 16,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,4%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 593,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 161 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 101 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 62,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 41,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1038 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 55 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 623 – 638. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 53,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 343
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 183

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 15,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 7,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 306 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 662 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 247 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 37,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 86,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 653 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 178 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 43,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 212
 • Počet potvrdených odvolaní – 93

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 17,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 10%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 197 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 209 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 84 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 32,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 101,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 556 – 573. mieste. Za kvalitu získal 1 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár sudcov Stará Lesná – 2 dni
 • 2012 – odborný seminár 2 dni
 • 2012 – celoročne 1/3 nápadu P od 1.1.2012 do 31.3.2012 nápad v agende C 2/3 od 1.4.2012 znížený na 1/2 od 1.4.2012 nápad v agende Cb 1/3
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 – Prešov – l deň; 2012 – odborný seminár 2 dni; 2013 – Seminár sudcov Stará Lesná – 2 dni
 • 2011 – odborný seminár 24.11.2011 – Prešov – l deň
 • 2011 – od 1.9.2011 zastavený nápad v agende Cb, od 1.9.2011 pridelný nápad v agende P –1/3; 2012 – celoročne 1/3 nápadu P od 1.1.2012 do 31.3.2012 nápad v agende C 2/3 od 1.4.2012 znížený na 1/2 od 1.4.2012 nápad v agende Cb 1/3
 • 2011 – od 1.9.2011 zastavený nápad v agende Cb, od 1.9.2011 pridelný nápad v agende P –1/3

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 9483,11 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 549,62 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6693,66 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Vyhlásenie rozsudku, žaloba o určenie neprijateľných… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na začatie konania o… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 51 601,84 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.024 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1106,25 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody z ublíž. na… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1 376,88 eur Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 173,9 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že úver je… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3891,09 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie nemajetkovej ujmy… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.