JUDr. Iveta Farkašovská

 1. Active judge at the court Okresný súd Rožňava, we register 2,748 hearings and 4,006 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 25 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1337 days in the period and was assigned on average 27 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 27.5 from 40 possible points and ranked on 69 – 80. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 12 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 80.6% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 324
 • Number of Affirmed Decisions – 261

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.5% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 267 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 109 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 76 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 69.7% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 196.1% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1025 days in the period and was assigned on average 27 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 28.5 from 40 possible points and ranked on 91 – 106. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 19.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 70.5% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 156
 • Number of Affirmed Decisions – 110

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.4% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 221 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 401 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 172 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 42.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 141.2% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 632 days and on average was assigned 217 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 53,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 54
 • Number of confirmed judgements – 29

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 194 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 222 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 381 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 64% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 73,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 14,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 636 – 644. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Účasť na seminári – 4 pracovné dni
 • 2012 – Účasť na seminári – 2 pracovné dni.
 • 2011 – Úasť na seminári 1 pracovný deň; 2012 – Účasť na seminári – 2 pracovné dni.; 2013 – Účasť na seminári – 4 pracovné dni
 • 2011 – Úasť na seminári 1 pracovný deň

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 9.045.967,30 CZK a… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 125.854,87 € s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.065,- Eur s prísl. Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 10.000 Eur s prísl. Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.831,88 € s prísl. Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4175,43 Eur s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 9. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 890,36 Eur s prísl. Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 406,03 € s prísl. Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 4.175,43 Eur s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 627,31 EUR s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 10.000 Eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 8.845,80 € s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 184.914,20 Eur s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie BSM po rozvode Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckého práva k… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 890,36 Eur s… Hearing was held on

 9. Vyhlásenie rozsudku, Náhradu škody vo výške 1,075.917,10 €… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 9.045.967,30 CZK a… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.