JUDr. Iveta Farkašovská

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Rožňava, evidujeme 2 892 pojednávaní a 4 130 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1337 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 27 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 69 – 80. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 324
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 261

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 12,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 267 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 109 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 76 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 69,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 196,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1025 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 27 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 91 – 106. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 156
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 110

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 221 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 401 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 172 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 42,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 141,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 632 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 217 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 53,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 54
 • Počet potvrdených odvolaní – 29

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 194 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 222 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 381 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 64% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 73,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 14,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 636 – 644. mieste. Za kvalitu získal 6,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 8,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Účasť na seminári – 4 pracovné dni
 • 2012 – Účasť na seminári – 2 pracovné dni.
 • 2011 – Úasť na seminári 1 pracovný deň; 2012 – Účasť na seminári – 2 pracovné dni.; 2013 – Účasť na seminári – 4 pracovné dni
 • 2011 – Úasť na seminári 1 pracovný deň

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vypratanie bytu z… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie náhrady škody Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, neúčinnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie neexistencie práva a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 517,18 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 189,35 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 6.809,05 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť valného zhromaždenia Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 25.548,68 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 766,08 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 104,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 186,51 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 283,73 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 133,62 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1109,83 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Vyhlásenie rozsudku, Zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, porušenie zásady rovnakého… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1369 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 89,9 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.