JUDr. Oľga Bahníková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 055 pojednávaní a 526 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, európsky platobný rozkaz -… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie povinnosti zdržať sa… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 236.340,97 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie hnuteľných vecí Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 431,60 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 9 418,50 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 820,- eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 782 022,- eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 30 000,-€ s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 99 467,- € Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 10 700,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1 324,02 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 34 115,83 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 11.378,88 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 84.246,17 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie zmenkového PR pre 4… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 100 000,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.