JUDr. Oľga Bahníková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 114 pojednávaní a 560 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie – Náhrada škody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zabezpečovacie opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 9.486,11 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 824,92 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 280.811,39 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6.332,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 690 139,66 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 59.726,23 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 135.000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie zmenkového PR pre 4… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie zmenkového PR pre 54… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 71.583,60 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie zmenkového PR pre 15… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie zmenkového PR pre 6… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.374,24 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - 1.215,20 € Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie, že leasingový vzťah… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba na zaplatenie 62.140,49… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.548,34 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6 678,94 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, plnenie z poistnej zmluvy a o… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.