JUDr. Oľga Bahníková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 016 pojednávaní a 526 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluva o dielo
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, európsky platobný rozkaz -… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie zmenkového PR pre 4… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 100 000,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 33 027,93 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 11 519,80 € (347 045,60 Sk) Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.160,06 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 16.926,84… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie zmenkového PR pre 2… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2 766,77 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - 13.172,43 € Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 1.295,95 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6.111,44 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 86 661,30 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie zmenkového PR pre 62… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 52.742,19 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 20 000,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.366,78 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, 22 653,01 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.300,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.