JUDr. Oľga Bahníková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 1 180 pojednávaní a 644 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 24 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zabezpečovacie opatrenie Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zaplatenie 927,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody 10.000 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 42 005,59 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vydanie zmenkového PR pre 5… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 786,57 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2 760,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 667,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.