JUDr. Kristína Srnková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 1 798 pojednávaní a 1 950 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zverenie dieťaťa do… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu za… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na uloženie výchovného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na úpravu styku s mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zverenie dieťaťa do… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena priezviska Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.