JUDr. Ivana Hauerlandová, PhD.

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 1 057 pojednávaní a 1 033 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu práv a povinností - NO Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie PR o zaplatenie 186,30… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vyživovacej povinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti a náhrada… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Vyhlásenie rozsudku, Zrušenie BSM za trvania manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Predbežné prejednanie sporu, ochranu osobnosti a náhrad… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Predbežné prejednanie sporu, náhrada nemajetkovej ujmy vo… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Predbežné prejednanie sporu, vydanie PR o zaplatenie 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Predbežné prejednanie sporu, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie PR o zaplatenie 3.500,-… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností + NO Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.022,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.