Mgr. Ingrid Radošická Vallová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Nitra, evidujeme 290 pojednávaní a 364 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Neplatnosť právnych úkonov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.983,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie vecí resp. o… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozsudku… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.283,- s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.