JUDr. Mariana Harvancová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 43 pojednávaní a 1 rozhodnutie.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 993 pojednávaní a 954 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 3

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 415 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 15 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 467 – 491. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 10.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 37
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 27

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 463 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 269 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 183 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 68% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 112,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu osobnosti a náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckého práva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR 2615,15 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vyporiadanie BSM + vydanie PO Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 10 000,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 42 578,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie príslušenstva… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 60,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.323,86 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.