JUDr. Helena Hausleitnerová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Mestský súd Bratislava I, evidujeme 973 pojednávaní a 636 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2021

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 6 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 606 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 127 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 73
 • Počet potvrdených odvolaní – 37

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1057 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 591 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 421 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 68,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 71,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 5,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 737. mieste. Za kvalitu získal 4,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 1,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – nezúčastnila sa
 • 2012 – nezúčastnila sa

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 66 888,45 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Určenie neplatnosti zmluvy o postúpení… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Určenie neplatnosti právneho úkonu -… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Nespôsobilosť OČTK SR, vymáhanie materiálnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, NÁHRADU ŠKODY + OCHRANU OSOBNOSTI Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 920,00 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, 2 034 546 Sk Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 1 315,60 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.