JUDr. Helena Hausleitnerová

 1. Active judge at the court Okresný súd Bratislava I, we register 973 hearings and 626 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2012 and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 6 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 606 days and on average was assigned 127 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 50,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 73
 • Number of confirmed judgements – 37

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1057 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 591 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 421 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 68,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 71,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 5,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 737. mieste. Za kvalitu získal 4,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 1,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2012 – nezúčastnila sa
 • 2012 – nezúčastnila sa

Published judgements

 1. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Pracovné právo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 66 888,45 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Určenie neplatnosti zmluvy o postúpení… Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Určenie neplatnosti právneho úkonu -… Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Nespôsobilosť OČTK SR, vymáhanie materiálnej… Hearing was held on

 5. Pojednávanie, NÁHRADU ŠKODY + OCHRANU OSOBNOSTI Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 920,00 € s príslušenstvom Hearing was held on

 7. Pojednávanie, žaloba o náhradu škody Hearing was held on

 8. Pojednávanie, 2 034 546 Sk Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zaplatenie náhrady za zákonné vecné bremeno Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 1 315,60 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.