JUDr. Eduard Heinrich

 1. Active judge at the court Okresný súd Nitra, we register 439 hearings and 687 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 666 days and on average was assigned 4 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Výkon funkcie – predseda súdu
 • 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej zo vzdelávacích aktivít.
 • 2012 – Výkon funkcie – predseda súdu
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.
 • 2011 – Žiadne vzdelávacie aktivity; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 1x.; 2013 – Sudca sa nezúčastnil žiadnej zo vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – Žiadne vzdelávacie aktivity
 • 2011 – Výkon funkcie – predseda súdu; 2012 – Výkon funkcie – predseda súdu; 2013 – Výkon funkcie – predseda súdu
 • 2011 – Výkon funkcie – predseda súdu

Published judgements

 1. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Majetok Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Eduard Heinrich
  Defendant – ["B", "E"]
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Dohoda o vine a treste Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Eduard Heinrich
  Defendant – ["X", "O"]
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Eduard Heinrich
  Defendant – ["T", "X"]
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Podmienečné prepustenie Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Eduard Heinrich
  Defendant – ["F", "T"]
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Podmienečné… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Hearing was held on

  Court – Okresný súd Nitra
  Judge – JUDr. Eduard Heinrich
  Defendant – ["K", "U"]
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.