JUDr. Peter Heinrich

 1. Active chairman at the court Okresný súd Nitra, we register 3,295 hearings and 3,142 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 23 years, 4 - ročný mandát.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1423 days in the period and was assigned on average 18 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 21 from 40 possible points and ranked on 345 – 368. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 10.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 75.7% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 378
 • Number of Affirmed Decisions – 286

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.4% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 3.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 377.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 217 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 144 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 66.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 144.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1042 days in the period and was assigned on average 19 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 27.5 from 40 possible points and ranked on 119 – 133. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 78.5% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 335
 • Number of Affirmed Decisions – 263

An appeal against the judge's judgements is filed in 16.9% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 199 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 383 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 83 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 21.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 99% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 628 days and on average was assigned 155 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 106
 • Number of confirmed judgements – 55

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 191 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 211 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 129 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 36,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 125,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 20,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 385 – 401. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej zo vzdelávacích aktivít.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.; 2012 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.; 2013 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej zo vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Zodpovednosť za škodu
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 6.976,29 EUR… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 3.678,- € s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 6.976,29 EUR… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 4.833,93 EUR… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 108.000,- € s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1037,16 Eur s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1338.42 EUR s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyplatenie kúpnej zmuvy Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2024.45 EUR s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody z ublíženia na… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 65,65 EUR… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 26.258,25 € s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8558,51 EUR s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 5.101,42 € s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1535.3 EUR s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 21682,69 EUR s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Nahradenie prejavu vôle… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, odstránenie neoprávnenej… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie podielového… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.