JUDr. Andrej Chuda

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Michalovce, we register 918 hearings and 939 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1089 days in the period and was assigned on average 96 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 25.5 from 40 possible points and ranked on 194 – 213. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 19.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 77
 • Number of Affirmed Decisions – 47

An appeal against the judge's judgements is filed in 3.5% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 42 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 47 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 15 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 31.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 105.6% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 676 days and on average was assigned 129 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 53,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 32
 • Number of confirmed judgements – 17

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 49 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 46 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 24 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 41,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 110,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 65 – 68. mieste. Za kvalitu získal 9,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 96.515,91 Sk s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zločin ublíženia na zdraví… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Michalovce
  Judge – JUDr. Andrej Chuda
  Defendant – G. N.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zločin vydierania § 189… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Michalovce
  Judge – JUDr. Andrej Chuda
  Defendant – K. E.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preč. ohr. pod vpl. n.l. §… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Michalovce
  Judge – JUDr. Andrej Chuda
  Defendant – G. P.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin neopráv.vyr.a… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zločin krádeže § 212 ods. 1,4/b… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Michalovce
  Judge – JUDr. Andrej Chuda
  Defendant – W. K.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zločin sexuálneho zneužívania §… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Michalovce
  Judge – JUDr. Andrej Chuda
  Defendant – O. H.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin zanedb.povinnej výživy §… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Michalovce
  Judge – JUDr. Andrej Chuda
  Defendant – B. X.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zločin krádeže § 20 § 212 ods.… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Michalovce
  Judge – JUDr. Andrej Chuda
  Defendant – M. S.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin poškodzovania cudzej… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Michalovce
  Judge – JUDr. Andrej Chuda
  Defendant – S. U.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.