JUDr. Andrej Chuda

 1. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Michalovce, evidujeme 918 pojednávaní a 934 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1089 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 96 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 194 – 213. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 77
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 47

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 42 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 47 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 15 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 31,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 105,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 676 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 129 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 53,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 32
 • Počet potvrdených odvolaní – 17

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 3,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 49 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 46 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 24 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 41,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 110,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 65 – 68. mieste. Za kvalitu získal 9,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 96.515,91 Sk s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zločin ublíženia na zdraví… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Michalovce
  Sudca – JUDr. Andrej Chuda
  Obžalovaný – G. N.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zločin vydierania § 189… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Michalovce
  Sudca – JUDr. Andrej Chuda
  Obžalovaný – K. E.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preč. ohr. pod vpl. n.l. §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Michalovce
  Sudca – JUDr. Andrej Chuda
  Obžalovaný – G. P.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin neopráv.vyr.a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zločin krádeže § 212 ods. 1,4/b… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Michalovce
  Sudca – JUDr. Andrej Chuda
  Obžalovaný – W. K.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zločin sexuálneho zneužívania §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Michalovce
  Sudca – JUDr. Andrej Chuda
  Obžalovaný – O. H.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin zanedb.povinnej výživy §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Michalovce
  Sudca – JUDr. Andrej Chuda
  Obžalovaný – B. X.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zločin krádeže § 20 § 212 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Michalovce
  Sudca – JUDr. Andrej Chuda
  Obžalovaný – M. S.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin poškodzovania cudzej… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Michalovce
  Sudca – JUDr. Andrej Chuda
  Obžalovaný – S. U.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.