JUDr. Milena Jakubíková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Levice, evidujeme 3 935 pojednávaní a 4 076 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 14 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1422 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 160 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 224 – 243. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 155
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 112

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 160,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 223 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 77 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 34,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 94,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1010 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 109 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 28.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 91 – 106. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 19.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 111
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 77

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 104 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 144 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 40 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 27,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 112,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 592 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 145 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 45
 • Počet potvrdených odvolaní – 23

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 152 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 130 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 48 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 36,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 95,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 124 – 135. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 17,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Sudkyňa sa zúčastnila na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2013 – Dodatkom č.8/13 časť II.pod SPR 897/13 s účinnosťou od 15.8.2013 bola pridelená sudkyni agenda P,PPOm,Ps, súčasne bol znížený nápad T. Agenda Nt ostatné – nápad zastavený. Dodatkom č.5/13 pod SPR 677/13 s účinnosťou od 1.7.2013 zastavený nápad v agende Pp., ktorý bol opätovne prideľovaný sudkyni v súlade s Dodatkom č. 10/13 pod SPR 1319/13 s účinnosťou od 22.10.2013.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2011 – nemá znížený nápad ; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu; 2013 – Dodatkom č.8/13 časť II.pod SPR 897/13 s účinnosťou od 15.8.2013 bola pridelená sudkyni agenda P,PPOm,Ps, súčasne bol znížený nápad T. Agenda Nt ostatné – nápad zastavený. Dodatkom č.5/13 pod SPR 677/13 s účinnosťou od 1.7.2013 zastavený nápad v agende Pp., ktorý bol opätovne prideľovaný sudkyni v súlade s Dodatkom č. 10/13 pod SPR 1319/13 s účinnosťou od 22.10.2013.
 • 2011 – nemá znížený nápad
 • 2011 – 2 dni ; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x; 2013 – Sudkyňa sa zúčastnila na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – 2 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 208 odsek 1 písmeno… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 213 ods. 1, ods. 4… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 369 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 208 ods. 1 písm. a/… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 294 odsek 2… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 348 ods. 1 písm. d/… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 237 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 201 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 225 ods. 2, ods. 4… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zmena protitoxik.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zmena protitoxik.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 179 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, uloženie ústav.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 171 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 213 ods. 1, ods. 4… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 201 ods. 1 Tr.zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 157 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.