JUDr. Branislav Klukoš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Liptovský Mikuláš, evidujeme 61 pojednávaní a 26 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Ružomberok, evidujeme 2 591 pojednávaní a 2 898 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 16 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

 • Administratívna pracovníčka Katarína Klukošová, Zbor väzenskej a justičnej stráže.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

 • Administratívna pracovníčka Katarína Klukošová, Zbor väzenskej a justičnej stráže.

Indikátory za rok 2021

Sudca má celkové hodnotenie nadpriemerné.
Nápad sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy. Rozhodnutia sudcu v roku 2021 tvorili prevažne veci z civilnej agendy.

Komponent – Kvalita

Pre sudcu evidujeme 68.93% rozhodnutí, ktoré sú v prípade odvolania potvrdené vyšším súdom. Medián medzi sudcami je 68,9%. Pre sudcu evidujeme 309 rozhodnutí o odvolaniach.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Komponent – Efektivita

Sudca mal v roku 2021 vybavenosť 120.22%. Medián medzi sudcami bol 107,9%.
Odhadovaný dispozičný čas sudcu bol na základe údajov z roku 2021 132 dní. Medián medzi sudcami bol 224,3 dní.
V roku 2021 sudca rozhodol 214 vecí v sledovaných agendách.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je lepšia než priemer.

Komponent – Produktivita

Vážený produkt sudcu v roku 2021 mal hodnotu 204.887. Medián medzi sudcami bol 248,1.
Pre sudcu evidujeme na konci roku 2021 78 nevybavených vecí. Z nich 25.64% tvoria reštančné veci. Medián medzi sudcami bol 39,34% reštančných vecí z celkového počtu nevybavených.
V tejto dimenzii patrí sudca do skupiny, ktorá je priemerná.

Celkové hodnotenie
Hodnotenie na škále 0 až 10

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1508 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 59 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 156 – 178. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 220
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 149

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 75,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 37 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 8 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 21,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 105,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1083 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 48 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 64 – 73. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 20.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 174
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 122

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 99 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 118 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 20 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 16,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 651 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 149 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 66% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 94
 • Počet potvrdených odvolaní – 62

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 90 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 92 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 53 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 115,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 110 – 118. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – od 19.1.2012 do 20.1.2012 – Ochrana osobnosti vo vzťahu k slobode prejavu, určovanie výšky nemajetkovej ujmy, východiská a závery ESĽP.
 • 2012 – od 19.1.2012 do 20.1.2012 – Ochrana osobnosti vo vzťahu k slobode prejavu, určovanie výšky nemajetkovej ujmy, východiská a závery ESĽP.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie otcovstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 289 ods. 2 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, vydieranie §189/1,2a TZ Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 2.613,87… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, lúpež § 188/1,2c TZ a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, nedovolená výroba… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Zanedbanie povinnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie odmeny a iných… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, uloženie ochranného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zhabanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, preradenie Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zanedbanie povinnej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.