JUDr. Róbert Bebčák

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 120 pojednávaní a 133 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 661 pojednávaní a 1 311 rozhodnutí.
  Poznámka: s účinnosťou od 1. júna 2014 do 31. decembra 2014 jedočasne pridelený na KS v Žiline.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 643 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 126 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 89,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 113
 • Počet potvrdených odvolaní – 101

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 15% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 252 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 183 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 88 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 95,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 101 – 109. mieste. Za kvalitu získal 12,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 4.2.2013 – 5.2.2013 – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku, 21.3.2013 – 22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a mezinárodných, 17. – 18.10.2013 – Spoločné obchodné grémium s Krajským súdom v Banskej Bystrici
 • 2012 – nebol znížený nápad
 • 2012 – február – 2 dni – zmenkové a šekové právo apríl – 2 dni – prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve september – 2 dni – stretnutie obchodnoprávnych sudcov organizované Krajským súdom v Banskej Bystrici; 2013 – 4.2.2013 – 5.2.2013 – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku, 21.3.2013 – 22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a mezinárodných, 17. – 18.10.2013 – Spoločné obchodné grémium s Krajským súdom v Banskej Bystrici
 • 2012 – február – 2 dni – zmenkové a šekové právo apríl – 2 dni – prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve september – 2 dni – stretnutie obchodnoprávnych sudcov organizované Krajským súdom v Banskej Bystrici
 • 2011 – Do dňa 01.06.2011 mal sudca znížený nápad nových vecí o 1/3–tinu, nakoľko plnil povinnosti vyplývajúce mu z pozície podpredsedu okresného súdu. Dodatkom č. 4 k RP na r. 2011 – 1SprR/224/2011 mu bol odo dňa 01.06.2011 stanovený nápad nových vecí vo výške 100%. ; 2012 – nebol znížený nápad
 • 2011 – Do dňa 01.06.2011 mal sudca znížený nápad nových vecí o 1/3–tinu, nakoľko plnil povinnosti vyplývajúce mu z pozície podpredsedu okresného súdu. Dodatkom č. 4 k RP na r. 2011 – 1SprR/224/2011 mu bol odo dňa 01.06.2011 stanovený nápad nových vecí vo výške 100%.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie, Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 92.942,97 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.329,58 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že záložné právo trvá… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.140.163,60 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie zmenkovej sumy… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.816,50 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.400,00 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 4146,5 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 187.718,44 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 232,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.651,50 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.000,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2 128,73 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 9.350,42 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 4.173,15 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 234,- eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 16.503,20 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.