JUDr. Róbert Bebčák

 1. Aktívny podpredseda na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 513 pojednávaní a 355 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 661 pojednávaní a 1 357 rozhodnutí.
  Poznámka: s účinnosťou od 1. júna 2014 do 31. decembra 2014 jedočasne pridelený na KS v Žiline.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2021

None

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 643 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 126 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 89,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 113
 • Počet potvrdených odvolaní – 101

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 15% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 252 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 183 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 88 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 95,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 101 – 109. mieste. Za kvalitu získal 12,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 4.2.2013 – 5.2.2013 – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku, 21.3.2013 – 22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a mezinárodných, 17. – 18.10.2013 – Spoločné obchodné grémium s Krajským súdom v Banskej Bystrici
 • 2012 – nebol znížený nápad
 • 2012 – február – 2 dni – zmenkové a šekové právo apríl – 2 dni – prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve september – 2 dni – stretnutie obchodnoprávnych sudcov organizované Krajským súdom v Banskej Bystrici; 2013 – 4.2.2013 – 5.2.2013 – Zmenkové a šekové právo, práva vyplývajúce z vystavenia zmenky, šeku, 21.3.2013 – 22.3.2013 – Kúpna zmluva a zmluva o dielo v obchodných záväzkových vzťahoch tuzemských a mezinárodných, 17. – 18.10.2013 – Spoločné obchodné grémium s Krajským súdom v Banskej Bystrici
 • 2012 – február – 2 dni – zmenkové a šekové právo apríl – 2 dni – prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve september – 2 dni – stretnutie obchodnoprávnych sudcov organizované Krajským súdom v Banskej Bystrici
 • 2011 – Do dňa 01.06.2011 mal sudca znížený nápad nových vecí o 1/3–tinu, nakoľko plnil povinnosti vyplývajúce mu z pozície podpredsedu okresného súdu. Dodatkom č. 4 k RP na r. 2011 – 1SprR/224/2011 mu bol odo dňa 01.06.2011 stanovený nápad nových vecí vo výške 100%. ; 2012 – nebol znížený nápad
 • 2011 – Do dňa 01.06.2011 mal sudca znížený nápad nových vecí o 1/3–tinu, nakoľko plnil povinnosti vyplývajúce mu z pozície podpredsedu okresného súdu. Dodatkom č. 4 k RP na r. 2011 – 1SprR/224/2011 mu bol odo dňa 01.06.2011 stanovený nápad nových vecí vo výške 100%.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Nezákonný zásah orgánu verejnej správy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 593,97 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7.000,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 495,60 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. SP č.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Róbert Bebčák
  Navrhovateľ – B. G.
  Odporca – R. J.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. č. 795 803… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Róbert Bebčák
  Navrhovateľ – K. F.
  Odporca – N. M.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozh. č. 795 803… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Róbert Bebčák
  Navrhovateľ – W. K.
  Odporca – K. L.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba proti inému zásahu… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Róbert Bebčák
  Navrhovateľ – F. L.
  Odporca – C. M.
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozh. SP č. 665… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Róbert Bebčák
  Navrhovateľ – W. G.
  Odporca – Z. Q.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. r.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Róbert Bebčák
  Navrhovateľ – R. S.
  Odporca – S. Y.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Žilina
  Sudca – JUDr. Róbert Bebčák
  Navrhovateľ – V. F.
  Odporca – K. P.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.