JUDr. Monika Koščová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 204 pojednávaní a 69 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trebišov, evidujeme 1 018 pojednávaní a 1 746 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 15 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1056 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 25 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 417 – 443. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 58
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 36

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 231 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 487 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 156 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 32% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 89,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 658 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 126 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 21
 • Počet potvrdených odvolaní – 13

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 2,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 293 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 238 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 123 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 299 – 317. mieste. Za kvalitu získal 9,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 24.1.–25.1.2013– Majetkové, vecné a pozemkové práva 28.2.2013 – Určovacie žaloby 28.5.2013 –Efektívne využitie počítača, internetu a právnickych vyhľadávačov 18.9.2013 – Rozvod /výška výživného, lposudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o výživovacej poivnností, BSM 16.10.2013 – Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní 12.11.2013 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnickych vyhľadávačov – 2.časť 19.11.–21.11.2013 – Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom a určenie rozhodného práva
 • 2012 – 17.2.2012 – Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EU k apllikácii úniového práva a prejudicionálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy, 15.3.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdcov – civilný úsek – I. časť, 17.5.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania, 14.6.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 18.6.–19.6.2012 – Spory o vlastnícke právo a kataster nehnuteľností, 13.9.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – II. časť
 • 2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu; 2012 – 17.2.2012 – Aktuálna rozhodovacia činnosť SD EU k apllikácii úniového práva a prejudicionálneho konania podľa Lisabonskej zmluvy, 15.3.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdcov – civilný úsek – I. časť, 17.5.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania, 14.6.–15.6.2012 – Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 18.6.–19.6.2012 – Spory o vlastnícke právo a kataster nehnuteľností, 13.9.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – II. časť; 2013 – 24.1.–25.1.2013– Majetkové, vecné a pozemkové práva 28.2.2013 – Určovacie žaloby 28.5.2013 –Efektívne využitie počítača, internetu a právnickych vyhľadávačov 18.9.2013 – Rozvod /výška výživného, lposudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o výživovacej poivnností, BSM 16.10.2013 – Dokazovanie, doručovanie v civilnom konaní 12.11.2013 – Efektívne využitie počítača, internetu a právnickych vyhľadávačov – 2.časť 19.11.–21.11.2013 – Príslušnosť súdu v sporoch s cezhraničným prvkom a určenie rozhodného práva
 • 2011 – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civilného procesu

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 11.591,89 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie nemajetkovej ujmy v… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.850,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti zmlúv o… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, 5.100,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, 36.592,16 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2.934,89 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 15.323,21 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 10.342,79 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, nahradenie prejavu vôle s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.