Mgr. Anna Križanová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nové Zámky, evidujeme 2 315 pojednávaní a 2 857 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1475 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 96 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 224 – 243. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 165
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 109

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 174 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 144 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 38 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 26,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 120,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1041 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 77 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 214 – 237. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 19 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 115
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 71

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 141 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 166 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 37 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 22,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 103,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 625 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 143 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 66
 • Počet potvrdených odvolaní – 43

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 52 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 50 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 26 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 27,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 29 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 46 – 51. mieste. Za kvalitu získal 8,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 20,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 29. 3. – 30. 3. 2012 – Spoločné stretnutie sudcov v rámci obvodu KS Nitra – Omšenie
 • 2012 – 29. 3. – 30. 3. 2012 – Spoločné stretnutie sudcov v rámci obvodu KS Nitra – Omšenie

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti uznesení… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti uznesení… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckého práva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 254.904,59 EUR s prísl. a o… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 128.260,08 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 13.522,36 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníctva k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 867,50 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 59,57 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 612,18 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o neplatnosť dobrovoľnej dražby… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 89,90 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 280,69 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, 809,74 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.104,07 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 12.281,91 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 319,52 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 167,39 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.