JUDr. Karol Krochta

 1. Active judge at the court Krajský súd Prešov, we register 785 hearings and 543 judgements.
 2. Inactive judge at the court Okresný súd Bardejov, we register 642 hearings and 621 judgements.
 3. Inactive judge at the court Okresný súd Stará Ľubovňa, we register 798 hearings and 625 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 14 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 1

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1008 days in the period and was assigned on average 31 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 18 from 40 possible points and ranked on 525 – 541. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 12 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 63.5% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 148
 • Number of Affirmed Decisions – 94

An appeal against the judge's judgements is filed in 9.8% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 225 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 243 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 34 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 14% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 68% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 630 days and on average was assigned 90 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 108
 • Number of confirmed judgements – 65

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 185 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 87 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 103 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 70,5% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 187% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 370 – 384. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Od 1.1.2013 do 31.12.2013 vykonával funkciu predsedu súdu
 • 2013 – 13.5.–14.5.13–Omšenie, Seminár "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky", 13.6.–14.6.13–Omšenie, Seminár "Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva", 17.6.13–Bratislava, Medzinárodná oborná konferenia, "Aplikácia probačných programov v praxi", 28.10.–29.10.13–Omšenie, Seminár "Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konani",30.10.–31.10.13, Stará Lesná "Celokrajský vzdelávací seminár orgnizovný KS Prešov, určený pre sudcov prešovského kraja",
 • 2012 – od 1.4.2012 – 31.12.2012 – vykonával funkciu predsedu súdu
 • 2012 – 22.11. – 23.11.2012 – pracovné stretnutie sudcov Štrbské pleso–PATRIA
 • 2011 – Spoločné zasadnutie obchodnoprávneho a občianskoprávneho kolégia –KS Prešov–1 deň; 2012 – 22.11. – 23.11.2012 – pracovné stretnutie sudcov Štrbské pleso–PATRIA; 2013 – 13.5.–14.5.13–Omšenie, Seminár "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky", 13.6.–14.6.13–Omšenie, Seminár "Zabezpečovanie záväzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva", 17.6.13–Bratislava, Medzinárodná oborná konferenia, "Aplikácia probačných programov v praxi", 28.10.–29.10.13–Omšenie, Seminár "Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konani",30.10.–31.10.13, Stará Lesná "Celokrajský vzdelávací seminár orgnizovný KS Prešov, určený pre sudcov prešovského kraja",
 • 2011 – Spoločné zasadnutie obchodnoprávneho a občianskoprávneho kolégia –KS Prešov–1 deň
 • 2011 – 0; 2012 – od 1.4.2012 – 31.12.2012 – vykonával funkciu predsedu súdu; 2013 – Od 1.1.2013 do 31.12.2013 vykonával funkciu predsedu súdu
 • 2011 – 0

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zvýšenie výživného-doplňací… Hearing will be held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2.999,97 eur s… Hearing will be held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochrana osobnosti Hearing will be held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti… Hearing will be held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, ochranu ohrozeného… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 83 010,75 eur s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti zmluvy Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, vrátenie 834,33 Eur s prísl. Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1034,55 Eur s… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 245,81,-Eur s… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vyporiadanie BSM Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 290 000 EUR s… Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 94,75,-Eur s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.