JUDr. Darina Kuchtová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 534 pojednávaní a 577 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Dopĺňací rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Dopĺňací rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.296,10 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 70,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7 779,24 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, 159.000,- Sk Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, výživné manželky Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 2 472,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplanosť dražby Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.