Mgr. Lenka Kvasnicová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 2 440 pojednávaní a 1 279 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 6 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1015 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 26 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 368. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 64
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 46

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 426,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 215 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 171 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 79,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 200% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 575 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 32 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 542 – 556. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 8.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 26
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 19

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 444 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 523 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 226 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 43,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 82,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 142 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 214 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 463 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 151 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 64 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 36,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 39,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 30.09.– 01.10.2013 Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku,
 • 2013 – 30.09.– 01.10.2013 Konkurzné právo, cezhraničné konkurzy, reštrukturalizácia, 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku,

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.478,52 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 34.195,03 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného na plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 14.231,39 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 85,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 75.431,04 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 800,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 2.120,12 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 27.545,25 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 2.003,77 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR zaplatenie 1.346,68 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti odstúpenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 108 €, 4000 € a o… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody 20.000,- € a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 14.231,39 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.