JUDr. Gabriela Kyseľová

 1. Active chairman at the court Okresný súd Námestovo, we register 2,378 hearings and 2,356 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 14 years.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 7
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was not assigned to any agenda dominantly. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.NA.

The judge worked 1558 days in the period and was assigned on average 56 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 20 from 40 possible points and ranked on 389 – 410. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 58% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 226
 • Number of Affirmed Decisions – 131

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.1% of cases. The average in the same agenda is 9.4%.

Of the total number of the judge's judgements 4.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 251.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 196 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 131 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 66.8% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 185.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 3
 • Delays prior to case assignment – 2

The judge was not assigned to any agenda dominantly. The judge did not issue judgements in any agenda dominantly..

The judge worked 1108 days in the period and was assigned on average 44 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 12 from 40 possible points and ranked on 689 – 691. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 7.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 58.1% of cases. The average in the same agenda is 66.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 155
 • Number of Affirmed Decisions – 90

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.6% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 4.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 391 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 473 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 213 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 45% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 70.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 666 days and on average was assigned 89 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 100
 • Number of confirmed judgements – 62

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 14,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 227 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 126 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 89 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 49,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 116,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 355 – 369. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 9.10.2013 – Rozvod (výška výživného, psoudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)
 • 2012 – 4
 • 2011 – 1 ; 2012 – 4; 2013 – 9.10.2013 – Rozvod (výška výživného, psoudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)
 • 2011 – 1

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie sporných… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva-vylúčenie… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3657,63 Eur s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1090,57 Eur s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obnova konania Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, 0 určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, O neúčinnosť kúpnej zmluvy Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že veci patria do… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie sporných… Hearing was held on

 5. Predbežné prejednanie sporu, Zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva k… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zapretie otcovstva Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zrušenie podielového… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.