JUDr. Gabriela Kyseľová

 1. Aktívna predseda na súde Okresný súd Námestovo, evidujeme 2 227 pojednávaní a 2 203 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 14 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 7
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.NA.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1558 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 56 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 20 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 389 – 410. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 58% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 226
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 131

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,7%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 251,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 196 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 131 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 66,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 185,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo..

Sudca v sledovanom období odpracoval 1108 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 44 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 12 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 689 – 691. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 7.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 58,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 155
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 90

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 391 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 473 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 213 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 45% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 70,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 666 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 89 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 100
 • Počet potvrdených odvolaní – 62

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 14,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 227 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 126 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 89 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 49,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 116,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 355 – 369. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 15,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 9.10.2013 – Rozvod (výška výživného, psoudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)
 • 2012 – 4
 • 2011 – 1 ; 2012 – 4; 2013 – 9.10.2013 – Rozvod (výška výživného, psoudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, nariadenie 4/2009 o vyživovacej povinnosti, BSM)
 • 2011 – 1

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie právnych… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na vydanie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o náhradu škody… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, O zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 155 904,41 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, O zaplatenie 55 265,54 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie, že pohľadávka… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie hranice pozemku Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 500 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8242,41 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, NÁVRH o určenie výživného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.