JUDr. Silvia Lipovská

 1. Active judge at the court Okresný súd Trnava, we register 1,321 hearings and 1,037 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 23 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 623 days and on average was assigned 178 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 36,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 61
 • Number of confirmed judgements – 22

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 239 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 227 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 118 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 49,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 109,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 614 – 620. mieste. Za kvalitu získal 2,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT –poslucháč
 • 2012 – 23.–24.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč
 • 2011 – 25.–27.5. –3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč; 2012 – 23.–24.5. 3 dni Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT poslucháč; 2013 – 5.–7.6.2013 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov z obvodu KS v TT –poslucháč
 • 2011 – 25.–27.5. –3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč

Published judgements

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami, Zmenené
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Opravné uznesenie Judgement was issued on

 9. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie, Rozvod manželstva a ÚPP Hearing was held on

 2. Pojednávanie, PO + zníženie výživného Hearing was held on

 3. Pojednávanie, úprava práv a povinností + PO Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Hearing was held on

 5. Pojednávanie, úpravu práv a povinností Hearing was held on

 6. Pojednávanie, úpravu práv a povinností Hearing was held on

 7. Pojednávanie, úpravu práv a povinností Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Nezhoda rodičov Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Nariadenie výchovného opatrenia Hearing was held on

 10. Pojednávanie, PO + zmena výchovného prostredia Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.