Mgr. Ľudovít Majerčík

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Komárno, evidujeme 843 pojednávaní a 924 rozhodnutí.
  Poznámka: .

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1446 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 54 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 81 – 98. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 88
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 65

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 109,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 70 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 12 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 17,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 122,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1027 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 34 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 29 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 74 – 90. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 70,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 61
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 43

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 137 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 95 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 10 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 10,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 105% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 645 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 52 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 67,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 34
 • Počet potvrdených odvolaní – 23

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 188 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 48 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 17 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 32,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 109,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 54 – 64. mieste. Za kvalitu získal 10 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Vykonáva funkciu predsedu súdu, zabezpečuje riadenie a správu súdu podľa z. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a podľa osobitných zákonov
 • 2013 – 2 pracovné dni na konferencii –Šport a právo a to v dňoch 3. a 4. 10. 2013
 • 2012 – Vykonáva funkciu predsedu súdu, zabezpečuje riadenie a správu súdu podľa z.č. 757/2044 Z. z. o súdoch a podľa osobitných zákonov, od 1.3.2012 rozšírený rozsah pôsobnosti o agendy Tp a OT– sudca pre prípravné konanie
 • 2012 – 2 pracovné dni účastník odborná konferencia "Šport a právo" (Poprad 12. a 13. 9. 2013)
 • 2011 – poslucháč – 1 pracovný deň téma: Aplikačné problémy OSP; 2012 – 2 pracovné dni účastník odborná konferencia "Šport a právo" (Poprad 12. a 13. 9. 2013); 2013 – 2 pracovné dni na konferencii –Šport a právo a to v dňoch 3. a 4. 10. 2013
 • 2011 – poslucháč – 1 pracovný deň téma: Aplikačné problémy OSP
 • 2011 – od 1.4. 2011poverený podľa § 38 ods.8 z.č. 757/2004 Z. z. plnením úloh podľa § 35 cit. zák. 1. 8. 2011vymenovanie do funkcie predsedu OS / § 36 cit. zák./ ; 2012 – Vykonáva funkciu predsedu súdu, zabezpečuje riadenie a správu súdu podľa z.č. 757/2044 Z. z. o súdoch a podľa osobitných zákonov, od 1.3.2012 rozšírený rozsah pôsobnosti o agendy Tp a OT– sudca pre prípravné konanie; 2013 – Vykonáva funkciu predsedu súdu, zabezpečuje riadenie a správu súdu podľa z. č. 757/2004 Z. z. o súdoch a podľa osobitných zákonov
 • 2011 – od 1.4. 2011poverený podľa § 38 ods.8 z.č. 757/2004 Z. z. plnením úloh podľa § 35 cit. zák. 1. 8. 2011vymenovanie do funkcie predsedu OS / § 36 cit. zák./

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti… Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 891,71 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 3620,63 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 172 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 266,1 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1158,52 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 172 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 266,1 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3960,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 271,15 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 72557,9 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 134.415,9 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Komárno
  Sudca – Mgr. Ľudovít Majerčík
  Obžalovaný – L. P.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie spoločníčky z… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3724,96 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.