JUDr. Eva Malíková

 1. Aktívna predseda na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 244 pojednávaní a 946 rozhodnutí.
  Poznámka: .

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Zmluvy
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody a nemajet. ujmy… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, právo prechodu a odstránenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 605,28 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 235,8 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 500,-- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti úverovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zvýšenie výživného na mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.