JUDr. Eva Malíková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Žilina, evidujeme 1 162 pojednávaní a 845 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.300,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 20.000,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 365,02 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlast. práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, nahradenie prejavu vôle a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, rozvod manželstva a prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrhu otca mal. detí na… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.