JUDr. Eva Malíková

 1. Active chairman at the court Krajský súd Žilina, we register 1,290 hearings and 972 judgements.
  Note: .

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

We do not register any indicators for the judge yet.

Published judgements

 1. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Neplatnosť právnych úkonov
  Odmietajúce odvolanie, Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Odmietajúce odvolanie, Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdzujúce, Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti právnych… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 150 € s prísl. Hearing was held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, odstránenie oplotenia Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zapl. primeraného finanč.… Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.689,41 € s prísl. Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, obmedzenie spôsobilosti na… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody z ublíženia na… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu otca na zníženie… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 400,- Eur s prísl. Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zníženie výživného a iné Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.