JUDr. Zuzana Mališová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 365 pojednávaní a 359 rozhodnutí.
 3. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 532 pojednávaní a 570 rozhodnutí.
  Poznámka: od 2. mája 2014 do 31. decembra 2014 je dočasne pridelená na Krajský súd v Bratislave.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 585 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 129 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 79,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 84
 • Počet potvrdených odvolaní – 67

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 531 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 396 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 277 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 60,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 585 – 594. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 6 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Seminár – 4 dni
 • 2012 – Seminár – 4 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-OCDPK2-2016/020847/OBO… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:LPO-8364/2018/Pop zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – F. E.
  Odporca – Q. A.
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:OU-BA-OVBP2-2018/57718/KVJ… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:KR/19407/2018, 84331/2018… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:KR/19407/2018, 84331/2018… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:1077/2019 zo dňa 29.04.2019 Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:101768068/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:11906-6000/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:208414/2015 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.:OU-BA-OOP3-2015/100207-NMT… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.