JUDr. Zuzana Mališová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Bratislava, evidujeme 229 pojednávaní a 174 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava I, evidujeme 532 pojednávaní a 556 rozhodnutí.
  Poznámka: od 2. mája 2014 do 31. decembra 2014 je dočasne pridelená na Krajský súd v Bratislave.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 585 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 129 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 79,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 84
 • Počet potvrdených odvolaní – 67

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 531 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 396 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 277 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 60,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 16,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 585 – 594. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 6 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Seminár – 4 dni
 • 2012 – Seminár – 4 dni

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:KM-OLVS-8/2016/RK zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["F", "P"]
  Odporca – ["J", "X"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:SK/0842/99/2015 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["T", "D"]
  Odporca – ["L", "T"]
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:PPZ-HCP-BA2-2015/001259-015… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["Z", "V"]
  Odporca – ["N", "U"]
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-OOP1-2015/088458/MIH… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["L", "W"]
  Odporca – ["F", "N"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:103636724/2016 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["T", "H"]
  Odporca – ["W", "F"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-OVBP2-2018/44514/KIZ… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["K", "Q"]
  Odporca – ["Y", "X"]
 7. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["X", "G"]
  Odporca – ["B", "U"]
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-OVBP2-2018/74773/CUJ… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["B", "S"]
  Odporca – ["S", "K"]
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:2816/2017-420 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["M", "S"]
  Odporca – ["U", "T"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:IBA-69-53-2,2/P-B22-16 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["D", "H"]
  Odporca – ["A", "G"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-OVBP2-2016/48566/KVJ… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["B", "Y"]
  Odporca – ["Y", "O"]
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:OU-BA-OOP5-2017/091995/MMI… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["E", "R"]
  Odporca – ["W", "T"]
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:IBA-69-53-2,2/P-B22-16 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["A", "Y"]
  Odporca – ["D", "E"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-OVBP2-2016/48566/KVJ… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["R", "Y"]
  Odporca – ["L", "A"]
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:Z-6639/16 zo dňa 22.6.2016 Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["I", "A"]
  Odporca – ["F", "I"]
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:2816/2017-420 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["G", "L"]
  Odporca – ["L", "W"]
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:OU-BA-OOP1-2015/088458/MIH… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – Q. E.
  Odporca – Z. Y.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:OU-BA-OOP3-2015/070366-NMT… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["H", "P"]
  Odporca – ["N", "J"]
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.:OLP-15/2016-S zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – JUDr. Zuzana Mališová
  Navrhovateľ – ["H", "J"]
  Odporca – ["B", "I"]
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.