Mgr. Denisa Mesárošová

 1. Active judge at the court Okresný súd Nitra, we register 5,847 hearings and 2,922 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 21 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1367 days in the period and was assigned on average 49 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 14 from 40 possible points and ranked on 581 – 593. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 11 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 55.1% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 158
 • Number of Affirmed Decisions – 87

An appeal against the judge's judgements is filed in 5.7% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 521.3 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 437 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 329 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 75.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 206.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 4
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 999 days in the period and was assigned on average 47 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 11.5 from 40 possible points and ranked on 692 – 698. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 7 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 55.6% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 124
 • Number of Affirmed Decisions – 69

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.8% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 531 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 735 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 167 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 22.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 70.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 614 days and on average was assigned 147 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 87
 • Number of confirmed judgements – 47

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 185 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 186 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 134 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 59% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 105,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 509 – 518. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.; 2012 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.; 2013 – Sudca sa zúčastnil na vzdelávacích aktivitách 2x.
 • 2011 – Sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2012 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.; 2013 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.
 • 2011 – Nebol dôvod na zníženie nápadu.

Published judgements

 1. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6925,35 Eur s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 2.000,- € s… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie, že vec patrí do… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vydanie bezdôvodného… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4368,28 EUR s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie bezpodielového… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníctva Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie neplatnosti výpovede Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie neplatnosti… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie vlastníckeho… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 1.242,26 € s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie sumy 580,- EUR s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Neplatnosť právneho úkonu… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 585,63 Eur s… Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 227,26 Eur s… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 189,59 Eur s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie BSM po rozvode Hearing was held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 508,98 Eur s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.