JUDr. Richard Molnár

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 581 hearings and 62 judgements.
 2. Inactive vice chairman at the court Okresný súd Bratislava I, we register 25 hearings and 28 judgements.
  Note: sudca KS v Bratislave, ktorý je od 15. novembra 2013 do 14. novembra 2015 dočasne pridelený na Okresný súd Bratislava I.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 a 2013:

Sudcovi neboli v sledovanom období prideľované prípady v hlavných agendách. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 93 days and on average was assigned 0 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Efficiency indicators

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Od 15.11.2013 dočasne pridelený na výkon funkcie podpredsedu OS BA I.
 • 2011 – od 1.1.2011 do 30.4.2011 – zastavený nápad – § 35 ods.3 Zák. 757/2004 Z.z.; 2013 – Od 15.11.2013 dočasne pridelený na výkon funkcie podpredsedu OS BA I.
 • 2011 – od 1.1.2011 do 30.4.2011 – zastavený nápad – § 35 ods.3 Zák. 757/2004 Z.z.

Published judgements

 1. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Majetok
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozhodnutie – Majetok
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zločin týrania blízkej… Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 348 Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §237/1,§237/4 Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §221/1,§221/2 Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.