JUDr. Katarína Morozová Nemcová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 2 046 pojednávaní a 1 682 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, presk.roz.č.100015945/2021 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.100806562/2020 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – M. Y.
  Odporca – A. N.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.100806353/2020 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – H. B.
  Odporca – S. J.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.100806677/2020 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – S. E.
  Odporca – X. I.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.100806382/2020 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – B. J.
  Odporca – F. H.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, presk.rozh.100806336/2020 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – C. O.
  Odporca – Z. R.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.100806722/2020 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – X. T.
  Odporca – I. E.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.100806459/2020 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – V. P.
  Odporca – E. N.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100806486/2020 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – E. N.
  Odporca – R. L.
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk. rozh. č. k. 4842/2021… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – R. V.
  Odporca – C. B.
 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Správna žaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – G. C.
  Odporca – D. A.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Všeobecná správna žaloba o… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – Y. A.
  Odporca – I. D.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.101548484/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – Y. G.
  Odporca – B. Q.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.zák.rozh.č.100760764/2020… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, č.101548584/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – K. B.
  Odporca – V. J.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100696691/2020 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.roz.č.100149087/2021 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – A. Z.
  Odporca – D. H.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.102155247/2017 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – S. Z.
  Odporca – Q. V.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č.102155392/2017 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudcovia – JUDr. Marian Hoffmann, PhD. a JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – S. U.
  Odporca – G. U.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.