JUDr. Katarína Morozová Nemcová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 1 283 pojednávaní a 1 269 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Dôchodky
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 248 ods. 1,4 písm.c/… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Vecná príslušnosť súdu je daná… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – ["M", "J"]
  Odporca – ["Z", "Y"]
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – ["X", "M"]
  Odporca – ["Z", "G"]
 4. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – ["H", "N"]
  Odporca – ["C", "N"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.42944-2/2019-BA zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – ["L", "H"]
  Odporca – ["K", "L"]
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.28716-6/2019-BA zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – ["G", "S"]
  Odporca – ["G", "U"]
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.zák.rozhod.-starobný… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – ["Y", "L"]
  Odporca – ["C", "A"]
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, starobný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – ["H", "Y"]
  Odporca – ["L", "H"]
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, starobný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – ["O", "Y"]
  Odporca – ["B", "U"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.31174-2/2018-BA zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, pres.rozh.č.680028889/2018zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.100428729/2019 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.OU-PO-OOP-2019/028871/MEA zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, VŠEOBECNÁ S Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, VŠEOBECNÁ SPRÁ Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.101548590/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č.101548539/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.