JUDr. Marianna Hirková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 382 pojednávaní a 36 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 1 689 pojednávaní a 1 426 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 248 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 20 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 411 – 435. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 4.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 100% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 23
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 23

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 412 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 193 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 164 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 85% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 35,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.100336707/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.O-415/2020 zo dňa 30.12.2020 Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, presk.roz.č.100015945/2021 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, pres.roz.č.100016254/2021 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, pres.roz.č. 100016466/2021 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, správna žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, všeobecná správna žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.opatrenia P 196-224/2020… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.P 196/2020 na LV… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, pres.roz.č.102933265/2019 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.OPS/BEZ/2016/4908,0-556/2016… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.100784577/2020 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody z ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 614,25 eura s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, pres.roz.č.5505206245 0z… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marianna Hirková
  Navrhovateľ – D. L.
  Odporca – B. J.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.