JUDr. Marianna Hirková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 116 pojednávaní a 6 rozhodnutí.
 2. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Humenné, evidujeme 1 688 pojednávaní a 1 402 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 248 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 20 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 411 – 435. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 15 z 15 bodov
 • Efektivita – 4.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 100% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 23
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 23

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 13,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 412 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 193 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 164 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 85% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 35,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.100877797/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.100877717/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.100877383/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100877119/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.101305227/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100801926/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100763108/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.zák.rozh.sp.zn.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.roz.č.102017055/2017 zo… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozhod.-invalidný… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marianna Hirková
  Navrhovateľ – C. V.
  Odporca – L. V.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozhod.zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marianna Hirková
  Navrhovateľ – W. N.
  Odporca – M. G.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, pres.roz.č.27655-22/2020 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marianna Hirková
  Navrhovateľ – Q. U.
  Odporca – C. D.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.28788-2/2017-BA zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marianna Hirková
  Navrhovateľ – W. N.
  Odporca – H. G.
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 12 633,56 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neplatnosti závetu Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1385,89,-Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 607,57 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.