JUDr. Ivan Pavlovič

 1. Active chairman at the court Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, we register 4,161 hearings and 2,477 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 18 years.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1459 days in the period and was assigned on average 118 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 436 – 463. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 13 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 63.3% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 278
 • Number of Affirmed Decisions – 176

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.5% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 3.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 211.7 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 297 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 131 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 44.1% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 95.9% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1030 days in the period and was assigned on average 76 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20.5 from 40 possible points and ranked on 417 – 443. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 3 out of 15 points
 • Effectivity – 17.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 52% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 148
 • Number of Affirmed Decisions – 77

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.3% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 188 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 176 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 95 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 54% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 118.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 623 days and on average was assigned 104 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 47,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 80
 • Number of confirmed judgements – 38

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 128 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 95 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 74 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 57,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 121,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 299 – 317. mieste. Za kvalitu získal 5,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Semináre – školenia : 3 semináre – 6 dní : Európsky zatýkací rozkaz 7.–8.2.2013, Celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013, Vázba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní 27.–28.2.2013.
 • 2012 – semináre organizované JA SR – 2 semináre t.j. 3 dni : Drogová kriminalita (26–27.3.2012); Obmedzenie osobnej slobody (19.01.2012)
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 2 semináre, t.j. 4 dni: Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení (26.–27.1.2011), Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva (8.–9.12.2011) Rozšírené trestnoprávne kolégium KS TN (19.–20.9.2011) ; 2012 – semináre organizované JA SR – 2 semináre t.j. 3 dni : Drogová kriminalita (26–27.3.2012); Obmedzenie osobnej slobody (19.01.2012); 2013 – Semináre – školenia : 3 semináre – 6 dní : Európsky zatýkací rozkaz 7.–8.2.2013, Celokrajské školenie sudcov 3.–4.10.2013, Vázba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní 27.–28.2.2013.
 • 2011 – semináre organizované JA SR – 2 semináre, t.j. 4 dni: Ukladanie a výkon trestov a ochranných opatrení (26.–27.1.2011), Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva (8.–9.12.2011) Rozšírené trestnoprávne kolégium KS TN (19.–20.9.2011)

Published judgements

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin krádeže Hearing will be held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Hearing will be held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin porušovania… Hearing will be held on

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Hearing will be held on

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin poškodzovania… Hearing will be held on

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací obzvlášť… Hearing will be held on

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin porušovania… Hearing will be held on

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin obmedzovanie… Hearing will be held on

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Hearing will be held on

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný… Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin krádeže Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, skončenie ochranného liečenia Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný… Hearing was held on

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin sexuálneho… Hearing was held on

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin poškodzovania a… Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin lúpeže Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.