JUDr. Barbara Plaskurová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nové Mesto nad Váhom, evidujeme 2 437 pojednávaní a 2 985 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 26 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1172 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 31 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 15.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 561 – 565. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 3.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 82,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 123
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 101

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 603,2 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 395 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 266 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 67,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 88,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 778 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 24 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 601 – 622. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 70
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 52

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 494 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 522 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 183 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 35,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 48,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 562 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 145 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 50
 • Počet potvrdených odvolaní – 36

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 498 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 363 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 202 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 51% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 84,2% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 519 – 534. mieste. Za kvalitu získal 10,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 7,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – výkon funkcie podpredsedníčky okresného súdu
 • 2013 – Semináre – školenia : 1 seminár – 2 dni : Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky 28.–29.11.2013
 • 2012 – výkon funkcie podpredsedníčky okresného súdu
 • 2012 – semináre organizované JA SR – 2 semináre t.j. 4 dni : Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP (29.–30.11.2012); Európske a medzinárodné právo súkromné (15.–16.11.2012).
 • 2011 – výkon funkcie podpredsedníčky okresného súdu; 2012 – výkon funkcie podpredsedníčky okresného súdu; 2013 – výkon funkcie podpredsedníčky okresného súdu
 • 2011 – výkon funkcie podpredsedníčky okresného súdu
 • 2011 – semináre organizované JS SR – 3 semináre, t.j. 5 dní: Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom (2.–3.3.2011), Poistné zmluvy v praxi (1.12.2011), Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností (5.–6.12.2011), Školenie KS TN pre sudcov občianskoprávnej agendy (11.–12.10.2011); 2012 – semináre organizované JA SR – 2 semináre t.j. 4 dni : Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP (29.–30.11.2012); Európske a medzinárodné právo súkromné (15.–16.11.2012). ; 2013 – Semináre – školenia : 1 seminár – 2 dni : Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky 28.–29.11.2013
 • 2011 – semináre organizované JS SR – 3 semináre, t.j. 5 dní: Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom (2.–3.3.2011), Poistné zmluvy v praxi (1.12.2011), Spory o vlastnícke právo k nehnuteľnostiam a kataster nehnuteľností (5.–6.12.2011), Školenie KS TN pre sudcov občianskoprávnej agendy (11.–12.10.2011)

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Nájomná zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2566,85 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti darovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť zmluvy a ochranu… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie príslušenstva vo… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 114,72 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 16.600,- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 501,72 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie sumy… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 341,01… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.229,92 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy styku a zvýšenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, prejednanie mimosúdnej dohody Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.