OSTO 1T/97/2017 – KSNR 4Tos/6/2018 – KSNR ,
Trestné právo – Život a zdravie Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Pre súdne konanie zatiaľ evidujeme 7 pojednávaní a 2 rozhodnutia.

Súdy – Krajský súd Nitra a Okresný súd Topoľčany

Sudcovia – Mgr. Ľubomíra Podmaníková, JUDr. Zita Matyóová, Mgr. Adriana Némethová a JUDr. Jana Križanová

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.