OSTO 10P/99/2017 – KSNR 9CoP/10/2019 ,
Rodinné právo – Rozvod Verejné súdne konanie trvá odo dňa

Informácie o udalostiach súdneho konania boli získané z dokumentov zverejnených na portáli Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.